“Re-Debate 5.1 - Rigjallërimi i Kulturës së Ndërveprimit dhe Aktivizmit”,
projekti i Organizatës LIBURNETIKEnde ka një hendek të madh midis potencialeve të të rinjve dhe aftësive e shprehive të tyre për të debatuar duke përdorur të menduarit kritik.


Programi i Debatit e ka filluar aktivitetin që prej vitit 1995, si një program i themeluar nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe përfaqësinë e Peace Corps në Shqipëri. Ky program synonte të ndihmonte të rinjtë debatues të zhvillonin aftësitë komunikuese, të menduarit kritik, të inkurajonte tolerancën dhe respektin mbi idetë e ndryshme si edhe të promovonte rritjen e interesit tek të rinjtë mbi ngjarjet aktuale. Vlera të cilat janë dhe mbeten nevoja të vazhdueshme edukuese në brezat e rinj përballë modeleve të munguara apo të gabuara në shoqërinë shqiptare.


Lexo më shumë


Në Fokus

Gjatë aktiviteteve...

Momente nga aktivitet e realizuar gjatë trajnimeve dhe debateve.

home_meeting_pic10
Jemi kudo!

Facebook

Instagram

Youtube

home_meeting_pic7
home_meeting_pic8
home_meeting_pic9
parallax background

“Mund të gabohem dhe mund të kesh të drejtë, me një përpjekje mund t’i afrohemi të vërtetës. E vërteta është atje jashtë, por nuk është monopol i askujt, …”

“I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth. The truth is out there, but no one has a monopoly on it, ...”

 

Partner