“Re-Debate 4.1, Rigjallërimi i kulturës së debatit”, projekti i Organizatës LIBURNETIK


61 Debate

Do të organizohen gjithsej 61 debate me nxënës të shkollave të mesme në bazë të formatit “IDEA”

15 Qytete

Në 15 qytete do të krijohen skuadrat e debatit që do të koordinohen nga një mësues për shkollë. Këta mësues do të shërbejnë edhe si koordinatorë lokalë për grupin e punës.

31 Shkolla

Organizimi i debateve në rang shkolle, në rang lokal, rajonal dhe në rang kombëtar në 31 shkolla të mesme në qytetet: Shkodër, Kukës, Rrëshen, Burrel, Lezhë, Tiranë, Kamëz, Krujë, Fushë Krujë, Durrës, Gramsh, Berat, Fier, Elbasan dhe Korçë. .

3 Çmime

Për të rritur motivimin e nxënësve dhe të shkollave të mesme për t’u përfshirë në aktivitete të tjera të debatit. Çmimet do u shpërndahen tre skuadrave më të mira.


Ende ka një hendek të madh midis potencialeve të të rinjve dhe aftësive e shprehive të tyre për të debatuar duke përdorur të menduarit kritik.


Programi i Debatit e ka filluar aktivitetin që prej vitit 1995, si një program i themeluar nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe përfaqësinë e Peace Corps në Shqipëri. Ky program synonte të ndihmonte të rinjtë debatues të zhvillonin aftësitë komunikuese, të menduarit kritik, të inkurajonte tolerancën dhe respektin mbi idetë e ndryshme si edhe të promovonte rritjen e interesit tek të rinjtë mbi ngjarjet aktuale. Vlera të cilat janë dhe mbeten nevoja të vazhdueshme edukuese në brezat e rinj përballë modeleve të munguara apo të gabuara në shoqërinë shqiptare.


Lexo më shumë


Në Fokus

Gjatë aktiviteteve...

Momente nga aktivitet e realizuar gjatë trajnimeve dhe debateve.

home_meeting_pic10
Jemi kudo!

Facebook

Instagram

Youtube

home_meeting_pic7
home_meeting_pic8
home_meeting_pic9
parallax background

“Mund të gabohem dhe mund të kesh të drejtë, me një përpjekje mund t’i afrohemi të vërtetës. E vërteta është atje jashtë, por nuk është monopol i askujt, …”

“I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth. The truth is out there, but no one has a monopoly on it, ...”