“Re-Debate 4.0, Rigjallërimi i kulturës së debatit”, projekti i ri i Organizatës LIBURNETIK


62 Debate

Do të organizohen gjithsej 62 debate me nxënës të shkollave të mesme në bazë të formateve “Karl Popper”

15 Qytete

Në 14 qytete do të krijohen skuadrat e debatit që do të koordinohen nga një mësues për shkollë. Këta mësues do të shërbejnë dhe si koordinatorë lokalë për grupin e punës.

27 Shkolla

Organizimi i debateve në rang shkolle, në rang lokal, rajonal dhe në rang kombëtar në 28 shkolla të mesme në qytetet e qendra të Qarqeve Shkodër, Rrëshen, Burrel, Lezhë, Tiranë, Kamëz, Durrës, Gramsh, Gjirokastër, Fier, Vlorë, Elbasan dhe Korçë. .

3 Çmime

Për të rritur motivimin e nxënësve dhe të shkollave të mesme për t’u përfshirë në aktivitete të tjera të debatit, do të shpërndahen çmime për tre skuadrat më të mira.


Ende ka një hendek të madh midis potencialeve të të rinjve dhe aftësive e shprehive të tyre për të debatuar duke përdorur të menduarit kritik.


Programi i Debatit e ka filluar aktivitetin që prej vitit 1995, si një program i themeluar nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe përfaqësinë e Peace Corps në Shqipëri. Ky program synonte të ndihmonte të rinjtë debatues të zhvillonin aftësitë komunikuese, të menduarit kritik, të inkurajonte tolerancën dhe respektin mbi idetë e ndryshme si edhe të promovonte rritjen e interesit tek të rinjtë mbi ngjarjet aktuale. Vlera të cilat janë dhe mbeten nevoja të vazhdueshme edukuese në brezat e rinj përballë modeleve të munguara apo të gabuara në shoqërinë shqiptare.


Lexo më shumë


Në Fokus

Gjatë aktiviteteve...

Momente nga aktivitet e realizuar gjatë trajnimeve dhe debateve.

home_meeting_pic10
Jemi kudo!

Facebook

Instagram

Youtube

home_meeting_pic7
home_meeting_pic8
home_meeting_pic9
parallax background

“Mund të gabohem dhe mund të kesh të drejtë, me një përpjekje mund t’i afrohemi të vërtetës. E vërteta është atje jashtë, por nuk është monopol i askujt, …”

“I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth. The truth is out there, but no one has a monopoly on it, ...”