Përse kjo hapësirë?

 
 
Lexo më shumë
 
27 Shtator, 2022

A duhet të stimulohen të rinjtë për të qenë pjesë e vendimmarrjes në politikat rinore?

Të rinjtë janë një pjesë e rëndësishme e shoqërisë dhe ata duhet të përfshihen në vendimmarrje. Përfshirja e të rinjve në vendimmarrje është thelbësore për arritjen e […]
26 Shtator, 2022

Smart working, një alternativë për të luftuar papunësinë tek të rinjve

Smart working është një alternativë për të luftuar papunësinë e të rinjve. Është një mënyrë e të menduarit për punën dhe vendin e punës që nxit […]
26 Shtator, 2022

Përfshirja sociale e grupeve NEETs për të luftuar fenomenin

Indikatori NEET është përqindja e të rinjve midis 15 dhe 18 vjeç që nuk studiojnë, punojnë ose mësojnë. Ai është një tregues kyç i përjashtimit social […]
26 Shtator, 2022

Kushtet ekonomike dhe fenomeni i braktisjes së shkollës. Si mund të parandalohet?

Ka pasur një rritje të numrit të nxënësve që braktisin shkollën gjatë dekadave të fundit. Ky është një shkak serioz shqetësimi dhe duhet trajtuar. Sa më […]
26 Shtator, 2022

A duhet t’i mbështesim të rinjtë në nismat e tyre?

Të rinjtë janë e ardhmja. Ata kanë potencialin për të ndryshuar botën dhe për ta bërë atë një vend më të mirë për të gjithë, por […]