13 Shtator, 2022

Rinia duhet të sjellë ndryshim, jo riciklim…

Dëgjojmë çdo ditë që e ardhmja është rinia, ndryshimi do të vijë nga rinia, rinia këtu e rinia atje… Në një moshë më të vogël, mendoja […]
13 Shtator, 2022

Motivet sociale dhe ndikimi në vetpërceptim

Nuk është i padëgjuar fakti që shumë njerëz jetojnë për t’u dukur, për t’u shqetësuar si duken në sytë e të tjerëve apo për të patur […]
4 Qershor, 2021

Drejtor Lifi…

Lifi është një djalë të cilit nuk i pëlqente shkolla, megjithatë nga klasa e parë deri në të tretën ai mësonte deri diku, për shkak të […]
18 Maj, 2021

Rinia duhet të sjellë ndryshim, jo riciklim…

Dëgjojmë çdo ditë që e ardhmja është rinia, ndryshimi do të vijë nga rinia, rinia këtu e rinia atje… Në një moshë më të vogël, mendoja […]
6 Shkurt, 2021

Shhhht, fjala e lirë dëmton!!!

“Njeriu lind i lirë, por kudo është i prangosur”, thoshte Rusoi ! Kur e dëgjova për herë të parë këtë shprehje, ndonëse isha relativisht e rritur, […]
18 Dhjetor, 2020

Nise nga Ti…

  Edukatë, kulturë, ndershmëri, karakter, komunikim, dije, përmirësim… Shpesh herë kemi dëgjuar për këto e shumë të tjera, të cilat përmblidhen me fjalën VLERA. Kur i […]
7 Dhjetor, 2020

Motivet sociale dhe ndikimi në vetpërceptim

Nuk është i padëgjuar fakti që shumë njerëz jetojnë për t’u dukur, për t’u shqetësuar si duken në sytë e të tjerëve apo për të patur […]
6 Shtator, 2020

Debati nuk është konflikt!

Në vendin tonë të vogël ndodh jo rrallëherë që gjërat të përkufizohen nga praktika, pavarësisht nëse personazhet janë në nivel të atillë për t’u dëgjuar, parë […]