Përfundon me sukses projekti Rinia, mendimi kritik dhe kultura e debatit me shpalljen e fituesve
27 Shtator, 2021
Konferenca: ‘Ndërmjetësimi kulturor në Shqipëri: Sfidat dhe e ardhmja e një figure të re profesionale’
20 Shkurt, 2022

Te rinjtë si një grupim ndër sektorial janë agjenti me potencialin më të madh për të sjellë ndryshim përmes advokimit dhe lobimit. Megjithatë, shpesh ata gjenden të papërgatitur mbi mënyrën sesi të identifikojnë si duhet problemet e komunitetit dhe si ti adresojnë ato përmes aktivizmit.

Ky manual, i publikuar në kuadër të projektit “SAY – Strengthen Activism in Youth field”, synon të nxisë qytetarinë aktive dhe aktivizmin rinor lokal, duke i njohur të rinjtë me metodat qe duhet të përdorin në identifikimin dhe adresimin e strukturuar të problematikave të komunitetit të tyre.

Projekti “SAY – Strengthen Activism in Youth field” është një projekt i zbatuar nga organizata LIBURNETIK, me mbështetjen e Fondacionit Rinor Evropian te Këshillit të Evropës.