Fillon Tirana Art Fest 5!
24 Shkurt, 2020
Ndizen motorët e Re-Debate, fillon Edicioni i IV i Kampionatit Kombëtar të Debatit
1 Tetor, 2020

STUDIM | Perceptimet e të Rinjve ndaj Barazisë Gjinore në Shqipëri

Ky artikull hulumton perceptimet dhe qëndrimet e të rinjve mbi barazinë gjinore në Shqipëri, duke u fokusuar kryesisht në perceptimet mbi ndarjen e roleve gjinore dhe stereotipat gjinor. Në fokus të këtij studimit janë 368 të rinj që i përkasin grup moshës 14-18 vjeç në 6 shkolla të mesme në Shqipëri.

Botimi u realizua nga LIBURNETIK Organisation me mbështjetjen e AMSHC – Agjensisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në kuadër të projektit “Rinia, Agjent Ndryshimi”.