10 Temat e Debatit

  1. Përdorimi i Photoshop në botën e marketingut dhe në media promovon një imazh jo real dhe jo të shëndetshëm të trupit

  2. Arsimi i lartë, elementi i vetëm i zhvillimit të një rinie të suksesshme;

  3. Turizmi ndikon negativisht në Mjedis

  4. Tregtia e lirë globale është faktor vendimtar për zhvillimin global;

  5. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian a është dobiprurës për zhvillimin ekonomik, social e politik të vendit dhe Euro skepticizmi;

  6. Në çdo shoqëri, zhvillimi i sindikatave përmirëson kushtet e punëtorëve dhe ndikon për arritjen e një niveli të lartë pune të denjë;

  7. Eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë;

  8. Inteligjenca Artificiale është e rrezikshme;

  9. Të njohësh historinë të pasuron pikëpamjet ndaj Botës në tërësi;

  10. Mediat sociale i bëjnë më pak socialë të rinjtë.