Festa e 1 Qershorit në Elbasan organizuar nga LiburnEtik
1 Qershor, 2015
DIASPORA 2.0 – Workshop: Roli dhe Kontributi i Diasporës shqiptare në Zhvillimin e Vendit.
6 Shkurt, 2016

LIBURNETIK Organisation e pranishme në aktivitetin për çertifikimin e trajnerëve Glow Tirana

LIBURNETIK Organisation ka marr pjese sot ne aktivitetin per çertifikimin e trajnerëve Glow Tirana, i organizuar nga Qendra Rinore Tiranë, degë e Shërbimit Kombëtar për Rininë në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në bashkëpunim me American Peace Corp dhe Ambasadën Amerikane, si dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.
Misioni i GLOW Albania është “Të zhvillojmë potencialin e lindur të vajzave në Shqipëri duke u dhënë atyre aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për t’u shndërruar në lidere aktive të komuniteteve të tyre’’.