Nisin audicionet e edicionit të dytë të “Tirana Art Fest”
January 23, 2017
“Tirana Art Fest” zgjedh fituesit e edicionit të dytë
May 4, 2017

Fillon Projekti “Reconstruction and rehabilitation of the Children’s Cultural Center in Librazhd”

Organizata LIBURNETIK zhvilloi disa takime me Bashkinë Librazhd dhe vendosën të bashkëpunojnë në lidhje me një projekt propozim prioritar për Bashkinë, në vecanti për fëmijët dhe të rinjtë e qytetit. Ky projekt propozim u dorëzua nga Bashkia Librazhd menjëherë pas publikimit të thirrjes së V të IADSAs dhe pas publikimit të rezultateve nga ana e donatorit, projekti i Bashkisë Librazhd dhe LIBURNETIK,  “Rikonstruktimi dhe rehabilitimi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Librazhd”, rezultoi fitues.

This project is predicted to have a wide impact and immediate for children and youth of Librazhd, because is consist on a deep intervenient in infrastructure of this center and also for the fact that this is the only city center dedicated only and exclusively to children and youth.

Përpos rëndësisë absolute që ky projekt do ketë për qytetin e vogël të Librazhdit, mbart një rëndësi të vecantë edhe për LIBURNETIK, pasi është projekti i parë që e sheh atë si partnere dhe si protagoniste me stafin e saj në drejtimin e një projekti infrastrukturor.