MISIONI

Organizata LIBURNETIK kontribuon në zhvillimin dhe sensibilizimin e shoqërisë në dobi të të rinjve dhe të target grupeve të margjinalizuara, nëpërmjet një strategjie gjithëpërfshirëse, përmes realizimit të projekteve të ndryshme sociale.

 

VIZIONI

LIBURNETIK synon arritjen e një integrimi të plotë social dhe krijimin e një shoqërie të hapur, pa barriera, të bazuar tek solidariteti dhe bashkëjetesa paqësore.