Forumi Tematik Kamez

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

Projekti “Në Duar të Sigurta” synon të ketë një impakt lokal, gjithëpërfshirës dhe ndërveprues mes aktorëve të ndryshëm në shoqëri, duke nxjerrë në pah si përfitues të rinjtë e Bashkisë Kamëz, organet e pushtetit vendor dhe përfaqësuesit e tyre dhe Komunitetin.

Ky projekt do të krijojë strukturën e Forumit Tematik Rinor, duke synuar të rijetësojë komunitetin përmes nxitjes së kulturës së debatit dhe aktivizmit rinor.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur

Programi ReLoaD 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP