cyberbulling

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

Bota e sotme padyshim vazhdon të formësohet dhe ndikohet nga rritja e platformave të mediave sociale. Këto platforma kanë depërtuar në jetën e te rinjve të sotëm dhe, për fat të keq, kanë rritur ashpërsinë dhe përhapjen e bullizmit kibernetik. Qëllimi i këtij projekti është të eksplorojë ndethurjet midis studimeve sociale, mediave sociale, edukimit të personazheve dhe bullizmit kibernetik në mjedisin e shkollave. Ngacmimi kibernetik është ngacmim që ndodh në pajisjet dixhitale si telefonat celularë, kompjuterët dhe tabletët.

Ky projekt do të krijojë një sfond edukativ për bullizmin kibernetik dhe përdorimin korrekt të mediave sociale që shënon një gur themeli për fëmijët, studentët dhe mësuesit. Nëpërmjet këtij programi, ne do t’u mundësojmë nxënësëve të mësojnë me tepër rreth bullizimit dhe të rrisin njohuritë e tyre rreth qasjes ndaj mediave sociale.

Qëllimi qendror i këtij projekti është të mësojë fëmijët dhe adoleshentët për rreziqet e ngacmimit kibernetik dhe përdorimin e platformave të mediave sociale përmes edukimit joformal dhe aktiviteteve jashtëshkollore.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur
Antea Cement