Selia operative

Rr. ‘Kostandin Kristoforidhi’ Pallati 17 Katësh, Kati I, Ap. 4
1001 Tiranë, Shqipëri

  Orari

  Oraret në të cilat mund të na gjeni në zyrë.

  • 900 - 1700
  Selia Ligjore

  Rr. Siri Kodra 332 H1 1001 Tiranë, Shqipëri

  Tel. +355 69 8297084

  Tel. +355 69 5109258