5 Vjet LIBURNETIK Organisation
14 Korrik, 2019
Fillon edicioni i III i Kampionatit Kombëtar të Debatit, “Re-Debate 5.0″
8 Tetor, 2019

LIBURNETIK i bashkohet Rinisë dhe Shoqërisë Civile në Ditën Ndërkombëtare të Rinisë

LIBURNETIK i bashkohet Rinisë dhe Shoqërisë Civile në Ditën Ndërkombëtare të Rinisë, në këtë ditë sa të rëndësishme e të bukur!

Tema e Ditës Ndërkombëtare të Rinisë 2019, “Transformimi i Arsimit”, nënvizon përpjekjet për ta bërë arsimin më të rëndësishëm, të barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë të rinjtë, përfshirë përpjekjet e vetë rinisë. Të rrënjosura në Qëllimin 4 të Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm – për të “siguruar arsim gjithëpërfshirës dhe të barabartë me cilësi dhe për të promovuar mundësi të mësimit gjatë gjithë jetës” – Dita Ndërkombëtare e Rinisë 2019 synon të shqyrtojë sesi Qeveritë, të rinjtë dhe organizatat e drejtuara nga të rinjtë dhe të rinjtë, si dhe palët e tjera të interesuara, duhet të transformojnë arsimin dhe se si këto përpjekje po kontribuojnë në arritjen e Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Statistikat na kujtojnë se transformime të konsiderueshme janë ende të nevojshme për t’i bërë sistemet e arsimit më gjithëpërfshirëse dhe të arritshme: (1) Vetëm 10% e njerëzve kanë mbaruar arsimin e mesëm të lartë në vendet me të ardhura të ulëta; (2) 40% e popullsisë globale nuk mësohet në një gjuhë që ata flasin ose e kuptojnë plotësisht; dhe (3) mbi 75% e refugjatëve të moshës së shkollës së mesme janë jashtë shkollës. Për më tepër, rinia indigjene, të rinjtë me aftësi të kufizuara, gratë e reja, të rinjtë që i përkasin grupeve të rrezikuara ose në situata me rrezik margjinalizimi, etj., po përballen me sfida të tjera për të qenë pjesë e sistemit arsimor e për të përmbushur nevojat e tyre të ndryshme.

Bërja e arsimit më e rëndësishme, e drejtë dhe gjithëpërfshirëse është thelbësore për arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm. Arsimi është një ‘shumëzues i zhvillimit’ në atë që luan një rol kryesor në përshpejtimin e përparimit në të gjitha 17 Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm, qoftë zhdukja e varfërisë, shëndeti i mirë, barazia gjinore, puna dhe rritja e duhur, ulja e pabarazive, veprimi mbi klimën ose ndërtimi i shoqërive paqësore. Edukimi duhet të çojë në rezultate efektive të mësimit, me përmbajtjen e kurrikulave shkollore dhe pedagogjisë të përshtatshme për qëllime, jo vetëm për revolucionin e IV industrial dhe të ardhmen e punës dhe të jetës, por edhe për mundësitë dhe sfidat që sjellin me shpejtësi kontekstet sociale.