green future (1)

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

Projekti “Green Future” ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor ndër të rinjtë në Bashkinë Kamëz duke kombinuar metoda novatore të edukimit joformal. Kjo përfshin përdorimin e teknologjisë VR dhe lojërave edukative për të mësuar në mënyrë interaktive, zbatimin e nismave komunitare si kopshte të vogla dhe kontejnerë riciklimi, dhe trajnim të mësuesve të shkollave fillore dhe të mesme në metodologjitë e edukimit mjedisor. Duke angazhuar të rinjtë përmes pjesëmarrjes aktive, lojërave edukative dhe veprimeve praktike në komunitet, projekti synon të nxisë sjellje të ndërgjegjshme ndaj mjedisit dhe të ndikojë pozitivisht në qasjen e komunitetit ndaj qëndrueshmërisë.
Projekti mbështetet nga ReLoaD2, Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur
UNDP