Untitled-2

Rreth projektit

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të viteve ‘90, deri, në mënyrë të pandërprerë, në mesin e viteve 2000, shumë shqiptarë kanë emigruar, kryesisht në vendet europiane ku Italia dhe Greqia kanë qenë destinacionet kryesore. Në Itali sot jetojnë më shumë se 500 mijë shqiptarë, të cilët janë integruar dhe shumë herë janë organizuar në forma të ndryshme.

Organizata LIBURNETIK me mbështetjen e AMSHC ka ndërmarrë një projekt në lidhje me rëndësinë që ka Diaspora shqiptare në Itali. Vlerësimi i diasporës do të shërbejë si një shtysë e mëtejshme për forcimin e marrëdhënieve me shoqërinë civile shqiptare, me institucionet shtetërore dhe mbi të gjitha do të jetë një urë lidhëse që do të forcojë marrëdhëniet sociale dhe ekonomike me vendet fqinje. Kjo në kuadër të fuqizimit të kapaciteteve të organizatave të diasporës, nëpërmjet trajnimeve specifike të fokusuara në kapacitetet e network-ut dhe lobimit, duke rritur në këtë mënyrë edhe bashkëpunimin institucional me Shqipërinë dhe Italinë. Gjithashtu do të rrisë ndërgjegjësimin e opinionit publik rreth rëndësisë së diasporës në jetën e vendit (remitancat, kulturën, gjuhën shqipe, etj.)

Implementuar

LIBURNETIK është një Organizatë Jo Fitimprurëse e krijuar nga vullneti i një grupi të rinjsh me qëllim ndërgjegjësimin, promovimin dhe zhvillimin e shoqërisë shqiptare, për përmirësimin e jetës sociale, nëpërmjet vlerësimit të nevojave të territorit dhe zbatimit të ideve, projekteve dhe aksioneve inovative.

Mbështetur

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMShC)