Universiteti i Tiranës:  Programe studimi.

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 8 njësi kryesore, njësitë bazë dhe njësitë e tjera, si më poshtë:

 1. Fakulteti i Drejtësisë
 2. Fakulteti i Ekonomisë
 3. Fakulteti i Gjuhëve te Huaja
 4. Fakulteti i Historise dhe i Filologjisë
 5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 6. Fakulteti i Shkencave Sociale
 7. Instituti i Studimeve Europiane
 8. Filiali i Universitetit te Tiranës,Sarandë
 9. Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare

 

Universitetet private në Tiranë:

1          Universiteti “Aldent”

2          Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë”

3          “Universiteti i New York-ut në Tiranë”

4          Universiteti “Metropolitan Tirana”

5          Universiteti “EPOKA”

6          Universiteti Polis

7          Universiteti Europian i Tiranës

8          Universiteti Western Balkans

9          Universiteti “Barleti”

10        Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

11        Universiteti Privat “Albanian University”

12        Universiteti “Luarasi”

13        Akademia e Filmit dhe Multimedias “Marubi”

14        Akademia “Nehemiah Gateway”

15        Akademia “Ivodent”

16        Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”

17        Kolegji Universitar “REALD”

18        Kolegji Universitar “I Biznesit”

19        Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”

20        Kolegji Universitar “Bedër”

21        Tirana Business University College

22        Kolegji Universitar “LOGOS”

23        Kolegji Universitar “Qiriazi”

24        Kolegji Universitar “WISDOM”

25        Kolegji Profesional i Lartë Gjerman i Teknologjisë

26        Tirana Esthetics & Style School

 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë:

Fakultetet:

 1. Fakulteti i Shëndetit
 2. Fakulteti i Ekonomisë
 3. Fakulteti i Shkencave Humane dhe Drejtësisë
 4. Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore

 

Universiteti “Aleksandër Moisiu “Durrës:

 1. Fakulteti i Biznesit
 2. Fakulteti i Edukimit
 3. Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike
 4. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

 

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”:

Fakultetet:

 1. Fakulteti i Shkencave Humane
 2. Fakulteti i Shkencave të Natyres
 3. Fakulteti i Shkencave të Edukimit
 4. Fakulteti Ekonomik
 5. Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

 

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër:

Fakultetet:

 1. Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
 2. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 3. Fakulteti Ekonomik

 

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”:

Fakultetet:

 1. Fakulteti i Shkencave te Natyres
 2. Fakulteti i Shkencave te Edukimit
 3. Fakulteti Ekonomik
 4. Fakulteti i Shkencave Shogèrore
 5. Fakulteti i Drejtësisë
 6. Fakulteti i Gjuheve tè Huaja

 

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë:

Fakultetet:

 1. Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
 2. Fakulteti i Bujqësisë
 3. Fakulteti i Ekonomisë
 4. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane