Volunteering_Hands1170x500

Formular Anëtarësimi

Formular aplikimi për t'u bërë anëtar mbështetës dhe vullnetar i Organizatës LIBURNETIK

Autorizimi dhe marrëveshja mesë palëve

Shkarko dokumentin e autorizimit për të miturit

download_pdf2