banner web

Access to Internet – an emerging Human Right in the area of digitalization

 
 

▶️Zhvillimi i përshpejtuar digjital.

Situata me shfaqjen e koronavirusit jo vetëm që e përshpejtoi ndryshimin digjital, por gjithashtu e ka rritur edhe nevojën për të zgjidhur problemet ekzistuese, si dhe për të krijuar politika të reja në Ballkanin Perëndimor.

Kur bëhet fjalë për transformimin digjital dhe ndikimin e tij në tregun e punës, mendimet ndryshojnë. Ekziston frika se shumë njerëz do të humbin vendet e tyre të punës. Në të njëjtën kohë, përparimet digjitale sjellin mundësi të reja për të punuar me produktivitet të shtuar dhe mundësojnë shërbime publike efikase, efektive dhe transparente.

Transformimit digjital gjithnjë e më shumë i jepet përparësi si nga sektori publik ashtu edhe subjektet afariste, edhe atë për një arsye të mirë. Në vitet e fundit është bërë e qartë se nëse nuk e përqafojmë teknologjinë dhe nuk i përshtatim aftësitë dhe shprehitë tona në mënyrë adekuate, rrezikojmë të mbetemi të harruar.