banner web

Access to Internet – an emerging Human Right in the area of digitalization

 
 

E – Democracy dhe Votimi në internet një rrezik sigurie?

“Access to Internet – an emerging Human Right in the era of digitalization”, një projekt – pilot i mbështetur nga Fondacioni Rinor Europian i Këshillit të Europës dhe që po zbatohet nga Organizata LIBURNETIK, në kuadër të fushatës së ndërmarrë nga Këshilli Europës “Democracy Here | Democracy Now”. Projekt i cili ka në fokus aktivizimin dhe sensibilizimin e të rinjve në tematika përkatëse, ku një ndër to është dhe E – Democracy.

E – Democracy njohur si demokraci digjitale është përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në proçeset politike dhe qeverisëse. Krahas anëve pozitive, E – Democracy ka dhe anë negative, të tipit:

1- Pjesëmarrja digjitale nuk arrin në të gjithë popullatën:
Jo çdo qytetar gëzon një smartphone, kompjuter apo edhe një lidhje të qëndrueshme me internetin dhe si rrjedhojë këta njerëz nuk do ta kenë mundësinë për të marrë pjesë me qeverinë apo të aksesojnë më lehtë marrjen dhe dhënien e informacioneve në mënyrë digjitale, si pasojë këto individë do të mbeten dhe do të duhen metoda digjitale për të bërë të mundur pjesëmarrjen e tyre politike.

2- Votimi në internet një rrezik sigurie?
Kompjuterat e votimit kanë një histori të kontrolluar dhe shpesh janë ndërtuar me pajisje të vjetra, dhe si pasojë kjo mund të çojë në rrezik proçesin e votimit. Votimi online duhet të ndërtohet sipas specifikimeve të fundit, me konceptet e fundit kriptografike. Qëndrimi i përditësuar është jetik për të vazhduar me tregun digjital në zhvillim të vazhdueshëm në nevojat e sigurisë. Fshehtësia e votimit duhet të ruhet, vota duhet të jetë në gjendje të verifikohet dhe duhet të jetë e sigurt nga sulmet e jashtme.