unite voice

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

“Unite Voices – Building Respectful Communities” është një iniciativë e organizatës LIBURNETIK që synon të adresojë shqetësimet në rritje për bullizmin, cyberbullizmin dhe çështjet e shëndetit mendor ndër fëmijët dhe të rinjtë në zonat rurale të Shperdhet, Fushë-Mamurras dhe Borizanë. Projekti synon të krijojë një mjedis gjithëpërfshirës që promovon empatinë, respektin dhe kohezionin e komunitetit.

Përmes një qasje gjithëpërfshirëse që përfshin edukimin, workshop-et e ndërgjegjësimit dhe aktivitetet e angazhimit komunitar, projekti synon të fuqizojë të rinjtë, edukatorët dhe anëtarët e komunitetit për të qëndruar kundër bullizmit dhe për të promovuar mirëqenien mendore. Gjatë dy muajve të projektit, do të organizohen workshop-e interaktive dhe aktivitete të përmirësimit të komunitetit, për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ndërtuar empatinë ndër pjesëmarrësit.

Objektivat kryesore të projektit përfshijnë rritjen e ndërgjegjësimit për natyrën dhe pasojat e bullizmit dhe cyberbullizmit, promovimin e shëndetit mendor dhe empatisë, dhe forcimin e kohezionit të komunitetit. Përmes këtyre aktiviteteve, “Unite Voices” synon të krijojë një komunitet më të sigurt dhe mbështetës për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur
Antea Cement