Lorela Musta

Lorela Musta

Drejtor Ekzekutiv

+355694644063


Lorela Musta ka përfunduar studimet master për Psikologji Organizacionale pranë Universitetit të Tiranës. Aktualisht punon si Psikologe Organizative dhe Kordinatore projektesh pranë Qendrës Kulturore Tirana, Bashkia Tiranë. Ka Ekspertizë në zhvillimin e trajnimeve, social research, orientimin në karrierë, psikologjinë e konsumatorit, përfshirja sociale, inteligjenca emocionale, Forum theatre etj. Ka marrë pjesë në disa trajnimeve dhe youth exchange në programin Erasmus+. Është çertifikuar si trajnere për trajnere në Programin GLOW (Program i Michele Obama për fuqizimin e vajzave). Gjithashtu është trajnere për Shqipërinë në programin Amerikan WILD (The Women & Institute on Leadership and Disability).