1469839_328958653919326_2969047801386736385_n

Rreth NeshLiburnetik është një Organizatë Jo Fitimprurëse e krijuar nga vullneti i një grupi të rinjsh me qëllim ndërgjegjësimin, promovimin dhe zhvillimin e shoqërisë shqiptare, për përmirësimin e jetës sociale përmes zbatimit të ideve, projekteve dhe aksioneve inovative.

Më shumë