Shkurt 6, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Roli dhe Kontributi i Diasporës shqiptare në Zhvillimin e Vendit.

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të […]
Shkurt 20, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Informimi i të rinjve mbi mundësitë e studimit në Itali

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të […]
Shkurt 27, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Integrimi në itali dhe emigracioni në kthim

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të […]
Mars 31, 2016

“TIRANA ART FEST”, Zbulim dhe promovim i talenteve

Të rinjtë e gjimnazeve të Tiranës do kenë një mundësi më shumë për të zhvilluar dhe promovuar talentin e tyre në muzikë, multimedia, kërcim dhe aktrim. […]