October 16, 2021

Labirinti i rrugëve të shkurtra

Në vizionin e të pasurit një qëllim për të arritur, një projekt për të përmbushur ose një shpërblim mundi për të marrë, gjithesecili harton strategjinë dhe […]
October 1, 2021

Viktima të indiferentizmit

Përpara se një njëzet vjeçare bashkëjetuese e ndodhive të përditshmërisë të ndajë me ju opinionin personal mbi titullin që ju kuriozoi, do t’ju lutesha vetem pak […]
March 18, 2021

FAM(ë) do të thote “uri”

Prej fillesave të formësimit dhe të zhvillimit të shoqërisë njerezore, cilesi dalluese ka qene te kuptuarit, te shprehurit dhe te ndarit te mendimeve mbi ate cka […]
March 15, 2021

Përtej pandemisë…

17 Nëntor 2019 shënonte data në kartelën e pacientit që u paraqit në Spitalin Qendror Wuhan me simptoma në dukje të zakonshme, por analizë laboratorike të […]
January 15, 2021

Integrimi në integritet, ende sfidë!

Në një shoqëri konkuruese ku jo pak kush synon integrimin individual në pozicionet ndikim-ushtruese të saj, me një politikë ndërkufitare që nxit shtetet më pak të […]