Hidhet shorti për debatet në rang qyteti. Njihuni me kalendarin e plotë të debateve
17 Qershor, 2020
Shorte Special në vazhdimësi të garës në Nivel qyteti
29 Qershor, 2020

Re-Debate 5.0 Kampionati Kombëtar i Debatit – NJOFTIM!

Pas skualifikimit të skuadrës së Shkollës së Mesme ‘PLATONI’, Korçë, më datë 28.06.2020 për arsye mos pjesëmarrjeje, Shkolla e Mesme ‘Isuf Gjata’ ka mbetur pa rival. Në këto rrethana, stafi i projektit pasi ka shqyrtuar disa zgjidhje ka marrë një vendim, të cilin ua komunikojmë si më poshtë:
Stafi i Re-Debate 5.0, pasi shqyrtoi situatën e krijuar si pasojë e skualifikimit të Shkollës së Mesme ‘PLATONI’ dhe mbetjes pa rival të Shkollës së Mesme ‘Isuf Gjata’, vendosi të identifikojë një skuadër tjetër rivale që do të përballet me skuadrën e Shkollës së Mesme ‘Isuf Gjata’. Përzgjedhja e kësaj skuadre do të bëhet me SHORT on-line. Theksojmë se në short do të përfshihen të gjitha skuadrat (ato që kanë garuar dhe ato që nuk kanë garuar ende). Kjo mënyrë i garanton Shkollës së Mesme ‘Isuf Gjata’ të mund të jetë pjesë e kampionatit dhe përzgjedhja me short i jep shanse të barabarta të gjitha skuadrave të tjera.
Pas përzgjedhjes së kësaj skuadre, debati do të zhvillohet në një orar të dakordësuar nga të dyja skuadrat, brenda datës 30.06.2020.
Skuadra që do të përzgjidhet me short do të ketë mundësi të zhvillojë 2 debate, por në tabelën e renditjes do të paraqitet vetëm me një nga rezultatet e arritura. Për këtë skuadër, në kuadër të klasifikimit do merret parasysh vlerësimi më i lartë.