Rreth projektit

Projekti TAC – Twinning Agains Corruption është një projekt binjak i implementuar nga Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Agjencinë Austriake për Bashkëveprim dhe Zhvillim dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i qeverisjes duke zvogëluar rreziqet e korrupsionit në Shqipëri dhe duke mbështetur zbatimin e Strategjisë Kombëtare Anti-Korrupsion të Qeverisë.

Objektivi specifik është përmirësimi i mekanizmave për formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikës anti-korrupsion në përputhje me standardet ndërkombëtare, praktikat më të mira dhe prioritetet e integrimit në BE.

Ky projekt u koordinua gjithashtu me Njësinë për Barazi Gjinore në Shqipëri të UNWOMEN e cila është një nismat e Agjencisë Austriake për Bashkëveprim
dhe Zhvillim.

Për zhvillimin e këtij projekti janë angazhuar një ekip ekspertesh nga Bashkimi Evropian për të ofruar eksperiencë dhe përvojë të gjerë në modelet e praktikave
më të mira të masave dhe zhvillimit të anti-korrupsionit.

Projekti ishte i shoqëruar dhe me aktivitete te cilat kishin synim të informonin dhe të bënin qytetarët pjesë të ndryshimeve dhe përmbushjen e qëllimit specifik
dhe atij të përgjithshëm.

Aktivitetet janë:
Inmotion Anti Corrupsion film tour i bërë në formën e një konkursi të dokumentareve kundër korrupsionit;
Run Agains Corruption maratone e cila u zhvillua në 3 Nëntor në liqenin artificial në Tiranë;
Infotur Agains Corruption e cila parashikon 36 aktivitete në nivel kombëtar me shkollat e mesme anembanë vendit, i cili do të zhvillohet nga Organizata
LIBURNETIK.

Do të jenë 36 shkolla të mesme nga 19 qytete të vendit të cilat do të kenë mundësinë të informohen dhe të japin mendimet e tyre përmes diskutimeve se si
mund të luftohet korrupsioni. Qëllimi i këtij projekti është që të informojë dhe të nxisë mendimin kritik te të rinjtë në format e reja se si mund të luftojnë
korrupsionin nëpërmjet ideve inovative.

Implementon

Organizata LIBURNETIK

Mbeshtetur nga

Projekti TAC – Twinning Agains Corruption

EnglishAlbania