Edicioni V

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

“Green Horizons – Seeding the Future” është një program dy-mujor që synon të angazhojë fëmijët dhe të rinjtë nga zonat rurale pranë Fushë-Krujës në edukimin mjedisor dhe aktivitetet e pyllëzimit. Projekti përfshin workshop-e ndërvepruese, ekskursione edukative dhe një aksion komunitar me mbjelljen e pemëve, duke u fokusuar në Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara (SDGs), veçanërisht ato për veprimet klimatike dhe komunitetet e qëndrueshme.

Objektivat kryesore përfshijnë edukimin mbi rëndësinë e pyllëzimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, si dhe angazhimin e komunitetit në përpjekjet për konservimin mjedisor. Projekti synon të krijojë një të ardhme të qëndrueshme dhe të ndërgjegjshme për mjedisin përmes edukimit dhe veprimit të drejtpërdrejtë.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur
Antea Cement