green basement

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

“Green Basement – Cultivating Sustainable Education” synon të instaurojë një kuptim të thellë dhe vlerësim për qëndrueshmërinë mjedisore ndër të rinjtë në zonat rurale të Fushë-Krujës. Ky projekt edukativ tre-mujor është projektuar për të kapërcyer hendekun e njohurive në lidhje me ndikimin mjedisor të aktiviteteve industriale dhe për të ndihmuar një brez që është jo vetëm i vetëdijshëm për këto çështje, por edhe i fuqizuar për të avokuar dhe zbatuar zgjidhje të qëndrueshme.

Projekti përfshin një kornizë edukative inovative që integron workshop-e ndërvepruese, konkurse krijuese dhe mundësi për të mësuar nga përvoja. Këto aktivitete synojnë të përfshijnë preferencat e ndryshme të të mësuarit të fëmijëve dhe të rinjve, duke siguruar që konceptet e qëndrueshmërisë dhe kujdesit për mjedisin të jenë të kuptueshme dhe të zbatueshme.

Gjatë projektit, do të organizohen workshop-e ndërvepruese për të prezantuar pjesëmarrësit me temat kritike të çështjeve mjedisore, qëndrueshmërisë dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara (SDGs). Aktivitetet përfshijnë gjithashtu konkurse pikture dhe eseje me temë të ardhmen e qëndrueshme, si dhe ekskursione edukative në objektet e prodhimit të çimentos dhe zonat natyrore.

Projekti synon të krijojë një rrjet të qëndrueshëm të avokatëve të rinj për mjedisin, të pajisur me njohuri dhe aftësi për të udhëhequr iniciativa të qëndrueshme brenda komuniteteve të tyre.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur
Antea Cement