MISIONI

Organizata LIBURNETIK kontribuon në zhvillimin dhe sensibilizimin e shoqërisë në dobi të të rinjve dhe të target grupeve të margjinalizuara, nëpërmjet një strategjie gjithëpërfshirëse, përmes realizimit të projekteve të ndryshme sociale.

 

VIZIONI

LIBURNETIK organization contributes to the development and awareness of society in favor of youth and marginalized groups, through a comprehensive strategy, through the implementation of various social projects.