Re-Debate 5.0

“Re-Debate 5.0 – The Revitalization of Debate Culture” continues to be a necessity for young people, as although the communication tools are numerous and diverse nowadays in Albania. There is still a lack of space for debate by citizens to citizens and their problems.

More about the project here

Busulla ime

Projekti ‘Busulla Ime’ lindi dhe u realizua falë mbështetjes dhe bashkëpunimit me organizatën World Vision, u ndërtua në trajtën e një shkolle verore të cilës iu bashkangjitën tipare trajnimi duke zbatuar metodologjinë e formimit jo formal.

More about the project here

Akademia e Aktivizmit

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte rritja e njohurive të të rinjve mbi aktivizmin si koncept, mbi mënyrat dhe strategjitë që duhen ndjekur për të pasur sa më shumë impakt dhe rezultat për kauzat e ndërmarra.

More about the project here

Info Tour Against Corruption

Info Tour Against Corruption e cila parashikon 36 aktivitete në nivel kombëtar me shkollat e mesme anembanë vendit, i cili do të zhvillohet nga Organizata LIBURNETIK.

More about the project here

Biblioteka, qendër informacioni dhe ndërveprimi

Ky projekt vë theksin tek të rinjtë dhe mënyrën se si ata perceptojnë mjediset e bibliotekave të lagjes.

More about the project here

Re-Debate 4.1

LIBURNETIK mbështetur nga OSFA është zbatues i projektit “Re – Debate 4.1”

More about the project here

RIEU - Rini Europiane

Qëllimi kryesor i projektit RIUE do të jetë afrimi i mundësive që Bashkimi Europian ofron për të rinjtë, duke promovuar parimet e demokracisë, pjesëmarrjes qytetare aktive, vullnetarizmit dhe kapaciteteve të angazhimit në organizata të shoqërisë civile.

More about the project here

Pasqyra e Fëmijëve

Ky program është iniciuar dhe i ka bazat pikërisht te besimi ndaj këtyre fëmijëve.

More about the project here

Learning the Computer | Edition II

This program is being held for the second consecutive year, including more villages and more young people from the municipality of Thumana.

More about the project here

With the eyes of young people...

The process of democratization in Albania has been and continues to have many different gaps and obstacles, reflected by political stalemate and by atypical transition.

More about the project here

Bota e Tingujve

Projekti “Bota e Tingujve” kishte në qendër artin dhe ndihmesën që arti mund...

More about the project here

The Voice of Debate

Today, more than ever, the community is understanding and is aware of the importance of youth involvement in co-ordination-related issues related to decision-making and how important it is to activate youth in this regard.

More about the project here

Re-Debate 4.0

LIBURNETIK mbështetur nga OSFA është zbatues i projektit “Re – Debate 4.0”

More about the project here

DIASPORA 2.0 | Edicioni II

Integrimi social, bashkëzhvillimi dhe rritja e kapaciteteve të të rinjve.

More about the project here

THE VOTING POWER

Over the last few years there has been a steady decline in the number of new voters. This phenomenon, according to the Statistics Institute’s data, continues to grow from many factors.

More about the project here

Fight Corruption and Have Fun

The “Fight Corruption and Have Fun” project can be considered as a project-campaign between organizing and implementing some field activities and an ironic approach to the relationship between the values ​​of a healthy society and corruption in the current Albanian context and reality.

More about the project here

Learning the Computer | Edition I

Summer School “Learning the Computer” was the next project implemented by LIBURNETIK Organization in partnership with the PVN Albania Organization.

More about the project here

Tirana Art Fest - First Edition

For the first time, LIBURNETIK Organization and the Municipality of Tirana, through the Youth Directorate, organize the TAF project "Tirana Art Fest" in 14 public gymnasiums in Tirana.

More about the project here

Love through Colors

“Love through Colors” is a volunteer service of LIBURNETIK Organization at the “Ramazan Kabashi” Institute.

More about the project here

Rikonstruktimi dhe rehabilitimi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Librazhd

Ky projekt parashikohet të ketë një impakt të gjerë e të menjëhershëm për fëmijët dhe të rinjtë e Librazhdit, pasi konsiston në një ndërhyrje rrënjësore nga ana e infrastrukturore të kësaj qendre dhe gjithashtu për vetë faktion sepse është e vetmja qendër e qytetit dedikuar në mënyrë ekskluzive fëmijëve dhe të rinjve.

More about the project here

DIASPORA 2.0 – First Edition

Albania is one of the few countries in the world that almost one-third of the population has immigration.

More about the project here

Shqipëria Neser

The platform Albania Domani - Professionals for co-development is a network that brings together professionals, students, representatives of associations and other strategic actors operating in Italy and in the country of origin and want to network their skills.

More about the project here