Selia ligjore:

 

Orari

Selia operative

Rr. "Tefta Tashko Koço" 1001 Tiranë, Shqipëri (Pallati KDK) Tiranë, Shqipëri

Oraret në të cilat mund të na gjeni në zyrë.

  • 900 - 1800
EnglishAlbania