27 Shkurt, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Integrimi në itali dhe emigracioni në kthim

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të […]
20 Shkurt, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Informimi i të rinjve mbi mundësitë e studimit në Itali

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të […]
6 Shkurt, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Roli dhe Kontributi i Diasporës shqiptare në Zhvillimin e Vendit.

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të […]
12 Qershor, 2015

LIBURNETIK Organisation e pranishme në aktivitetin për çertifikimin e trajnerëve Glow Tirana

LIBURNETIK Organisation ka marr pjese sot ne aktivitetin per çertifikimin e trajnerëve Glow Tirana, i organizuar nga Qendra Rinore Tiranë, degë e Shërbimit Kombëtar për Rininë […]