Të mësosh kompjuterin | Edicioni II

Projekti “Të mësosh kompjuterin” ishte i ndërtuar në formën e një shkolle verore.

Për më shumë kliko këtu

Me sytë e të rinjve...

Procesi i demokratizimit në Shqipëri ...

Për më shumë kliko këtu

“Bota e Tingujve”

Projekti “Bota e Tingujve” kishte në qendër artin dhe ndihmesën që arti mund t’u japë fëmijëve me aftësi të veçanta.

Për më shumë kliko këtu

Projekti “Zëri i debatit”

Ka në qendër opinionin e të rinjve mbi cështje...

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate 4.0

LIBURNETIK mbështetur nga OSFA është zbatues i projektit “Re – Debate 4.0”

Për më shumë kliko këtu

DIASPORA 2.0 - Edicioni i dytë

Integrimi social, bashkëzhvillimi dhe rritja e kapaciteteve të të rinjve.

Për më shumë kliko këtu

THE VOTING POWER

Gjatë viteve të fundit është vënë re një rënie e vazhdueshme e numrit të votuesve të rinj. Ky fenomen, sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, vazhdon të rritet nga shumë faktorë.

Për më shumë kliko këtu

Fight Corruption and Have Fun

Projekti “Fight Corruption and Have Fun” mund të konsiderohet si projekt-fushatë, mes organizimit dhe zbatimit të disa aktiviteteve në terren dhe një qasjeje ironike në lidhje me raportin e vlerave të një shoqërie të shëndoshë dhe korrupsionit në kontekstin dhe realitetin aktual shqiptar.

Për më shumë kliko këtu

Të mësosh kompjuterin

Projekti “Të mësosh kompjuterin” ishte i ndërtuar në formën e një shkolle verore. Projekti u zbatua nga Organizata LIBURNETIK në partneritet me Organizatën PVN Albania dhe u bë i mundur falë mbështetjes së Shoqërisë Antea Cement, pjesë e TITAN Group.

Për më shumë kliko këtu

TAF - Tirana Art Fest

TAF synon gjallërimin e jetës kulturore – artistike, nxitjen, promovimin e talenteve të reja dhe inkurajimin i krijuesve të rinj të shkollave të mesme. Ky projekt ndihmon gjithashtu promovimin e diversitetit social – kulturor, edukimin dhe argëtimin e të rinjve për të kontribuar në luftën ndaj të gjithë fenomeneve sociale negative.

Për më shumë kliko këtu

Dashuri përmes Ngjyrave

Programi "Dashuri përmes Ngjyrave" është një iniciativë e Organizatës LIBURNETIK në bashkëpunim me Institutin “Ramazan Kabashi”. Ky program ka për qëllim të ofrojë shërbim vullnetarë pranë Institutit për fëmijët që nuk shikojnë.

Për më shumë kliko këtu

DIASPORA 2.0

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të viteve ‘90, deri, në mënyrë të pandërprerë, në mesin e viteve 2000, shumë shqiptarë kanë emigruar, kryesisht në vendet europiane ku Italia dhe Greqia kanë qenë destinacionet kryesore.

Për më shumë kliko këtu

Shqipëria Neser

La piattaforma Albania Domani – Professionisti per il co-sviluppo è un network che mette in contatto professionisti, studenti, esponenti dell’associazionismo e altri attori strategici che operano in Italia e nel paese di origine e vogliono mettere in rete le loro competenze.

Për më shumë kliko këtu
AlbaniaEnglish