Rreth projektit

Fondacioni Friedrich Ebert në bashkëpunim me Organizatën LIBURNETIK, në kuadër të ‘Formimit të Vazhdueshëm të të Rinjve’, ka zhvilluar projektin e saj
më të ri, Aktivizmi Politik i të Rinjve, i njohur edhe si ‘Akademia e Aktivizmit’.

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte rritja e njohurive të të rinjve mbi aktivizmin si koncept, mbi mënyrat dhe strategjitë që duhen ndjekur për të pasur sa më
shumë impakt dhe rezultat për kauzat e ndërmarra. Programi i këtij cikli trajnimesh vendos në plan të parë ndërgjegjësimin mbi rolin e Aktivizmit Rinor.
Ky program do të trajtojë gjithashtu rëndësinë e organizimit për të arritur një rezultat efikas në avancimin e kauzave të ndryshme për shoqërinë tonë.
‘Akademia e Aktivizmit’ është një cikël trajnimesh i cili do të organizohet në dy faza, të cilat do të përfshijnë dy grupe, me nga 30 vetë secili. Faza e parë u
zhvillua në qershor dhe e dyta do të nisë në shtator.

Secila nga fazat përmban 6 ditë trajnim dhe do të shtrihet në 3 fundjava.

Temat të cilat trajton dhe përqendrohet kjo Akademi janë:

  • Demokracia;
  • Barazia gjinore;
  • Mjedisi;
  • Pabarazia;
  • E drejta e konsumatorit;
  • Arsimi.

Temat u trajtuan nga ekspertë të këtyre fushave dhe u zhvilluan përmes metodave të formimit jo formal dhe diskutimeve në grup.

Objektivat kryesore të këtij projekti janë:

  • Ngritja e vetëdijes së të rinjve për rolin e tyre në komunitet;
  • Të rinjtë si agjentë ndryshimi;
  • Përfshirja e 60 të rinjve në nivel kombëtar.

Ky projekt iu drejtua të rinjve të moshave 18-27 vjeç të cilët ishin përfituesit direkt të Akademisë.

Implementon

Organizata LIBURNETIK

Partner

FES

EnglishAlbania