DIASPORA 2.0 – Workshop: Roli dhe Kontributi i Diasporës shqiptare në Zhvillimin e Vendit.
February 6, 2016
Diaspora 2.0 – Workshop: Integration in Italy and migrating back
February 27, 2016

DIASPORA 2.0 – Workshop: Informimi i të rinjve mbi mundësitë e studimit në Itali

Albania is one of the few countries worldwide that almost more than a third of the population has emigrated. During the early 90s till in the mid-2000s, without interruption ,many Albanians have emigrated, mainly to European countries, where Italy and Greece were the main destinations. In Italy ,today live more than 500 000 Albanians, who have been integrated and are often organized in different forms.

LIBURNETIK with the support of the Agency for the Support of Civil Society (Albania) has undertaken a project about the importance of Diaspora in Italy. The Diaspora assessment will serve as a further impetus to the strengthening of relations with the Albanian civil society, state institutions and above all will be a bridge that will strengthen social and economic relations with neighbouring countries. This part of the capacity building of Diaspora organizations, through specific trainings focused on the capacity and lobbying network, thereby increasing the institutional cooperation among Albania and Italy. It will also raise public awareness about the importance of the Diaspora to the country (remittances, culture, Albanian language, etc.).

Një pjesë e konsiderueshme e të rinjve dëshirojnë të vazhdojnë studimet e tyre jashtë shqipërisë, por në shumicën e rasteve kanë mungesë informacioni për mundësitë që ekzistojnë, mënyrat sesi duhet të operojnë në lidhje me proceduarat. Ky aktivitet trajtoi tema orientuese për të rinjtë shqiptarë që po planifikojnë të vazhdojnë studimet e tyre universitare apo pas universitare në Itali. Theksi u vendos mbi mundesitë konkrete që ofron Italia në nivel kursesh studimi dhe në nivel bursash për studentët e huaj.

poster 2 DIASPORA 2.0

Gjatë aktivitetit u trajtua gjithashtu edhe tema rendësisë që ka gjuha italine në Shqipëri dhe në rajon, përhapja e saj dhe kontekstet në të cilat përdoret më shumë.